تصمیمات مسئولین

تصمیمات تاریخ
 پيگيري اجراي دقيق اهداف و برنامه ها اقتصاد مقاومتي  مستمر
بروزرساني وابلاغ هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب آب وفاضلاب 15/2/95
برنامه ريزي مقابله بابحران خشكسالي درسال جاري 20/2/95
پي گيري اتمام پروژه ها درموعد مقرر وايجاد امكان افتتاح آنها برابر زمانبندي مربوطه مستمر
تحليل وضعيت ارائه خدمات ازطريق سامانه 1593 وانجام فرهنگسازي هاي لازم 14/5/95
اولويت دهي وبرنامه ريزي پرداخت مطالبات شركت به پيمانكاران مشاوران ،سازندگان ودردستگاههاي خدمات استان  مستمر
شناسايي مشتركين بامصرف صفر 5 مترمكعب وبالاي 50 متركعب وانجام اصلاحات واقدامات موردنياز 15/6/95
برنامه ريزي كاهش ميزان بدهي مشتركين مستمر
بررسي وتطبيق عملكرد وبامجموعه قوانين بخشنامه دستورالعمل ها وآيين نامه هاي ابلاغي مستمر

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 17 | کل بازدیدکنندگان : 415161 | تعداد کاربران بر خط : 0