ساعات کاری شرکت

ماده واحده: ازاول شهریور ماه سال 1359 ساعات کار کلیه کارمندان وکارگران مشمول قانون استخدام کشوری

وسایر قوانین خاص استخدامی وکارگران مشمول قانون کار یکسان و44ساعت در هفته تعیین میگردد.

  تعطیلات دستگاه مطابق با تعطیلات رسمی تقویمی می باشد.

روزها ساعت شروع کار ساعت پایان کار
شنبه 7 14/30
یکشنبه 7 14/30
دوشنبه 7 14/30
سه شنبه 7 14/30
چهار شنبه 7 14/30
پنچشنبه 7 14/30
آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 88 | کل بازدیدکنندگان : 412065 | تعداد کاربران بر خط : 0